9 khóa học Truyền thông tại University of Auckland

newzealand

8705

52

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Media and Communication

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$38,924.50 (582,546,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Media, Film and Television

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$38,924.50 (582,546,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Communication

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 6 Tháng Một 2021, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$34,089.50 (510,185,755 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Media, Film and Television

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 6 Tháng Một 2021, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$34,089.50 (510,185,755 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Media and Communication

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - One or Two years

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Mười Hai 2020, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Hai 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$38,924.50 (582,546,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Arts - Media, Film and Television

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$38,924.50 (582,546,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Health Sciences in Youth Health

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$60,819.00 (910,221,253 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy in Media, Film and Television

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

NZ$7,108.80 (106,390,780 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Arts - Media and Communication

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$38,924.50 (582,546,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Auckland là trường đại học nghiên cứu hàng đầu, quy mô lớn nhất New Zealand có chất lượng giảng dạy nổi tiếng toàn cầu.

  • Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo QS Rankings
  • Tổ chức nghiên cứu lớn nhất New Zealand
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên và cơ sở vật chất tuyệt vời
  • Trường đại học hàng đầu New Zealand về chuyên ngành kinh doanh