13 khóa học Truyền thông tại University of Auckland

newzealand

7298

103

XẾP HẠNG THE TIMES 147

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Media and Communication

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2021

NZ$40,306.00 (645,042,863 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Media, Film and Television

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2021

NZ$40,306.00 (645,042,863 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Communication

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2021

NZ$35,453.50 (567,385,182 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Media, Film and Television

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2021

NZ$35,453.50 (567,385,182 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Media, Film and Television

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 28 Tháng Hai 2022

NZ$7,108.80 (113,766,702 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Diploma in Arts - Communication

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2021

NZ$39,787.00 (636,736,972 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Diploma in Arts - Media, Film and Television

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2021

NZ$39,787.00 (636,736,972 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Arts in Media and Communication

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Hai 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2021

NZ$40,306.00 (645,042,863 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Arts in Media, Film and Television

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Hai 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2021

NZ$40,306.00 (645,042,863 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Literature - Media and Communication

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Hai 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2021

NZ$40,306.00 (645,042,863 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Arts - Media and Communication

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2021

NZ$40,306.00 (645,042,863 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Arts - Media, Film and Television

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2021

NZ$40,306.00 (645,042,863 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Auckland

University of Auckland là trường đại học nghiên cứu hàng đầu, quy mô lớn nhất New Zealand với chất lượng giảng dạy nổi tiếng toàn cầu.

  • Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo QS Rankings
  • Tổ chức nghiên cứu lớn nhất New Zealand
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên và cơ sở vật chất tuyệt vời
  • Trường đại học hàng đầu New Zealand về chuyên ngành kinh doanh