107 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Auckland

newzealand

9272

16

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Arts (Honours) in Psychology

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

NZ$36,779.50 (544,895,343 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Psychology

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$32,034.00 (474,589,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Social Science for Public Health

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$32,034.00 (474,589,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Sciences (BHSc)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

NZ$33,040.00 (489,493,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Sciences (Honours) (BHSc(Hons))

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 1 Tháng Ba 2021

NZ$42,606.00 (631,216,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Science (Honours) (BMedSc(Hons))

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 1 Tháng Ba 2021

NZ$42,606.00 (631,216,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBChB)

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 1 Tháng Ba 2021

NZ$74,354.00 (1,101,568,764 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing (BNurs)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 1 Tháng Ba 2021

NZ$33,040.00 (489,493,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing (Honours) (BNurs(Hons))

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

NZ$42,606.00 (631,216,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Optometry (BOptom)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 1 Tháng Ba 2021

NZ$53,028.00 (785,619,985 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Pharmacy (BPharm)

95 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 1 Tháng Ba 2021

NZ$42,606.00 (631,216,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) - Food Science and Nutrition Major

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$36,651.00 (542,991,591 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH