102 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Auckland

newzealand

8256

64

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Psychology

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

NZ$38,924.50 (598,078,146 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Psychology

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2021, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

NZ$34,089.50 (523,787,973 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Sciences

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

NZ$34,361.00 (527,959,593 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Sciences (Honours)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 28 Tháng Hai 2022

NZ$44,310.00 (680,826,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Science (Honours)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 28 Tháng Hai 2022

NZ$44,310.00 (680,826,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

64 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 28 Tháng Hai 2022

NZ$77,328.00 (1,188,151,084 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 28 Tháng Hai 2022

NZ$34,361.00 (527,959,593 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing (Honours)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

NZ$44,310.00 (680,826,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Optometry

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 28 Tháng Hai 2022

NZ$55,150.00 (847,384,289 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Pharmacy

67 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 28 Tháng Hai 2022

NZ$44,310.00 (680,826,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) in Medical Physics and Imaging Technology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

NZ$42,814.00 (657,840,634 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) in Pharmacology

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

NZ$42,814.00 (657,840,634 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Auckland là trường đại học nghiên cứu hàng đầu, quy mô lớn nhất New Zealand có chất lượng giảng dạy nổi tiếng toàn cầu.

  • Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo QS Rankings
  • Tổ chức nghiên cứu lớn nhất New Zealand
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên và cơ sở vật chất tuyệt vời
  • Trường đại học hàng đầu New Zealand về chuyên ngành kinh doanh