31 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Auckland

newzealand

9298

16

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Commerce (BCom) in Information Management

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$34,530.00 (508,544,280 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (BCom) in Information Systems

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$34,530.00 (508,544,280 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (Honours) in Information Systems

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

NZ$33,688.00 (496,143,635 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) in Computer Systems Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

NZ$42,606.00 (627,484,437 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) in Software Engineering

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

NZ$42,606.00 (627,484,437 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) - Computer Science Major

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$36,651.00 (539,781,535 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) - Data Science Major

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$36,651.00 (539,781,535 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) - Geographic Information Science Major

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$36,651.00 (539,781,535 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) - Information and Technology Management Major

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$36,651.00 (539,781,535 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) - Logic and Computation Major

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$36,651.00 (539,781,535 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Honours) (BSc(Hons)) in Bioinformatics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

NZ$42,738.60 (629,437,317 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Honours) (BSc(Hons)) in Computer Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

NZ$42,738.60 (629,437,317 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH