15 khóa học Sinh học tại University of Auckland

newzealand

8112

65

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (Honours) in Biological Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

NZ$42,814.00 (655,492,675 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) in Biotechnology

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

NZ$42,814.00 (655,492,675 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Biological Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2021, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

NZ$40,599.00 (621,580,491 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Marine Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2021, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

NZ$40,599.00 (621,580,491 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Anatomy

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

NZ$7,108.80 (108,837,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Marine Science

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

NZ$7,108.80 (108,837,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Bioscience Enterprise

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 28 Tháng Hai 2022

NZ$42,814.00 (655,492,675 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Engineering in Bioengineering

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 OR 180 POINTS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười Hai 2020, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

NZ$42,814.00 (655,492,675 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Biological Sciences

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS (POINTS: 120 OR 240)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười Hai 2020, 6 Tháng Một 2021, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

NZ$43,562.00 (666,944,736 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Biotechnology

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS (POINTS: 120 OR 240)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười Hai 2020, 6 Tháng Một 2021, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

NZ$43,562.00 (666,944,736 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Bioscience Enterprise

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 28 Tháng Hai 2022

NZ$42,814.00 (655,492,675 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Science (PGDipSci) in Biotechnology

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2021, 15 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

NZ$43,562.00 (666,944,736 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Auckland là trường đại học nghiên cứu hàng đầu, quy mô lớn nhất New Zealand có chất lượng giảng dạy nổi tiếng toàn cầu.

  • Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo QS Rankings
  • Tổ chức nghiên cứu lớn nhất New Zealand
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên và cơ sở vật chất tuyệt vời
  • Trường đại học hàng đầu New Zealand về chuyên ngành kinh doanh