Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

726 khóa học tại University of Auckland

newzealand

9123

110

XẾP HẠNG THE TIMES 137

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Applied Physics

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

4 July 2022

NZ$47,816.00 (683,085,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Chemistry

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

4 July 2022

NZ$47,816.00 (683,085,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Computational Biology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

4 July 2022

NZ$47,816.00 (683,085,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Computer Science

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

4 July 2022

NZ$47,816.00 (683,085,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Environmental Change

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

4 July 2022

NZ$47,816.00 (683,085,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Geology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

4 July 2022

NZ$47,816.00 (683,085,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Green Chemical Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

4 July 2022

NZ$47,816.00 (683,085,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Marine Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

4 July 2022

NZ$47,816.00 (683,085,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Mathematics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

4 July 2022

NZ$47,816.00 (683,085,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Physics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

4 July 2022

NZ$47,816.00 (683,085,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Psychology

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

4 July 2022

NZ$47,816.00 (683,085,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Statistics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

4 July 2022

NZ$47,816.00 (683,085,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Auckland

University of Auckland là trường đại học hàng đầu, quy mô lớn nhất New Zealand với chất lượng giảng dạy nổi tiếng toàn cầu.

  • Đứng thứ 85 thế giới (BXH Đại học Thế giới QS 2022)
  • Tổ chức nghiên cứu lớn nhất New Zealand
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên và cơ sở vật chất tuyệt vời
  • Thứ 9 toàn cầu trong BHX Đại học có Tầm ảnh hưởng THE 2021

Tư vấn du học