34 khóa học bậc đại học tại Massey University

null

19403

274

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Certificate in Aviation Studies

114 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate in Business Studies

39 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Foundation Studies (Full Foundation)

78 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$21,180.00 (315,397,221 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Science and Technology

40 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

31 October 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate in Visual Arts

32 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

31 October 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of University Preparation (Fast-track Foundation)

40 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

31 October 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Creative Writing)

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$28,795.00 (428,794,287 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Defence Studies)

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$28,795.00 (428,794,287 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Development Studies)

18 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$28,795.00 (428,794,287 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Economics)

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$28,795.00 (428,794,287 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Education)

18 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$28,795.00 (428,794,287 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Emergency Management)

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$28,795.00 (428,794,287 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Massey là ngôi trường thực hiện nhiều nghiên cứu đột phá, mang đến những cơ hội vượt trội cho việc học.

  • Trên 5,000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Các khu học xá sáng tạo, tọa lạc tại 3 thành phố
  • Cung cấp nhiều khóa học từ dự bị đến tiến sĩ để lựa chọn