34 khóa học bậc đại học tại Massey University

23582

284

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Certificate in Aviation Studies

89 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate in Business Studies

28 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Foundation Studies (Full Foundation)

67 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 31 October 2019

NZ$20,560.00 (327,338,793 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Science and Technology

53 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 31 October 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate in Visual Arts

30 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 31 October 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of University Preparation (Fast-track Foundation)

34 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 31 October 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Creative Writing)

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,795.00 (458,449,442 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Defence Studies)

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,795.00 (458,449,442 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Development Studies)

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,795.00 (458,449,442 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Economics)

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,795.00 (458,449,442 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Education)

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,795.00 (458,449,442 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Emergency Management)

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,795.00 (458,449,442 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với ba cơ sở ở các thành phố lớn và là nhà cung cấp giáo dục trực tuyến hàng đầu của New Zealand, Massey là trường đại học thực sự của New Zealand.

  • Nằm trong top 1,2% đại học hàng đầu thế giới (QS)
  • Xếp hạng QS 5+ Sao
  • 5.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia
  • Cung cấp mức hỗ trợ cao cho sinh viên quốc tế