19 khóa học Học sư phạm tại Massey University

newzealand

19300

269

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Education)

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$26,530.00 (393,002,855 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Arts (Education)

13 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$29,655.00 (439,295,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Arts (Education)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$26,530.00 (393,002,855 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education (Digital Education)

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 YEARS (COURSEWORK); 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$25,610.00 (379,374,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education (Educational Administration and Leadership)

86 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 YEARS (COURSEWORK); 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$25,610.00 (379,374,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education (Literacy Education)

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 YEARS (COURSEWORK); 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$25,610.00 (379,374,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education (Mathematics Education)

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 YEARS (COURSEWORK); 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$25,610.00 (379,374,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education (Tertiary Education)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 YEARS (COURSEWORK); 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$25,610.00 (379,374,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education (Unendorsed)

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS (COURSEWORK); 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$30,100.00 (445,887,145 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Education

12 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$7,241.00 (107,264,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Education (Counselling and Guidance)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$25,610.00 (379,374,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Diploma in Education (Digital Education)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$25,610.00 (379,374,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được xếp hạng cao trong Phát triển nghiên cứu, Giáo dục và Tâm lý học, sinh viên tốt nghiệp của trường có kỹ năng tốt đều dễ dàng được tuyển dụng.

  • Hãy chọn Massey vì có nhiều lựa chọn học tập đa dạng
  • Có hơn 5.000 sinh viên quốc tế
  • Có đối tác quốc tế ở 15 quốc gia
  • Bề dày truyền thống giảng dạy & nghiên cứu xuất sắc