9 khóa học Environmental Management tại Massey University

newzealand

15752

268

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (Ecology and Sustainability)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$32,780.00 (466,152,550 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business Administration with the Business Sustainability Specialisation

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Mười 2020

Hạn nộp đơn

18 September 2020

NZ$48,450.00 (688,989,964 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Environmental Management

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$39,670.00 (564,132,753 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Management (Sustainability)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$30,730.00 (437,000,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Sustainable Development Goals (Business and Sustainability)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$26,720.00 (379,975,477 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Sustainable Development Goals (Disaster Management)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$34,500.00 (490,612,049 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Sustainable Development Goals (Environmental Sustainability)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$36,120.00 (513,649,484 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Sustainable Development Goals (Global Development)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

NZ$32,300.00 (459,326,643 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Diploma in Environmental Management

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$39,670.00 (564,132,753 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được xếp hạng cao trong Phát triển nghiên cứu, Giáo dục và Tâm lý học, sinh viên tốt nghiệp của trường có kỹ năng tốt đều dễ dàng được tuyển dụng.

  • Hãy chọn Massey vì có nhiều lựa chọn học tập đa dạng
  • Có hơn 5.000 sinh viên quốc tế
  • Có đối tác quốc tế ở 15 quốc gia
  • Bề dày truyền thống giảng dạy & nghiên cứu xuất sắc