7 khóa học Ngôn ngữ học tại Massey University

newzealand

14111

240

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Linguistics)

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$26,530.00 (404,273,975 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Communication (Linguistics)

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$26,530.00 (404,273,975 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Arts (Linguistics)

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$29,655.00 (451,893,883 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Arts (Linguistics)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$23,070.00 (351,549,212 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Applied Linguistics

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$30,100.00 (458,674,958 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Applied Linguistics (Teaching English to Speakers of Other Languages)

48 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$30,100.00 (458,674,958 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Diploma in Applied Linguistics

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$30,100.00 (458,674,958 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Massey là ngôi trường thực hiện nhiều nghiên cứu đột phá, mang đến những cơ hội vượt trội cho việc học.

  • Trên 5,000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Các khu học xá sáng tạo, tọa lạc tại 3 thành phố
  • Cung cấp nhiều khóa học từ dự bị đến tiến sĩ để lựa chọn