5 khóa học Y tại Massey University

23582

284

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Health Science (Integrated Human Health)

45 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$31,830.00 (506,770,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Speech and Language Therapy with Honours

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$34,310.00 (546,254,571 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Speech and Language Therapy

15 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$37,780.00 (601,500,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy (School of Health Sciences)

22 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

NZ$7,241.00 (115,285,029 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Speech and Language Therapy

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$37,780.00 (601,500,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với ba cơ sở ở các thành phố lớn và là nhà cung cấp giáo dục trực tuyến hàng đầu của New Zealand, Massey là trường đại học thực sự của New Zealand.

  • Nằm trong top 1,2% đại học hàng đầu thế giới (QS)
  • Xếp hạng QS 5+ Sao
  • 5.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia
  • Cung cấp mức hỗ trợ cao cho sinh viên quốc tế