31 khóa học Y tế và sức khỏe tại Massey University

newzealand

17454

264

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Educational Psychology)

90 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$28,500.00 (435,487,142 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Psychology)

61 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$32,780.00 (500,886,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Nursing

75 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

NZ$32,780.00 (500,886,615 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Human Nutrition)

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$32,780.00 (500,886,615 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Physiology)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$32,780.00 (500,886,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Psychology)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$32,780.00 (500,886,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Speech and Language Therapy with Honours

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

3 February 2020

NZ$35,330.00 (539,851,254 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Rehabilitation Studies)

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$25,785.00 (394,001,262 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Arts (Educational Psychology)

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$28,500.00 (435,487,142 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Arts (Psychology)

26 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$32,780.00 (500,886,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Emergency Management

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$27,190.00 (415,470,014 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts (Psychology)

43 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$36,120.00 (551,922,652 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được xếp hạng cao trong Phát triển nghiên cứu, Giáo dục và Tâm lý học, sinh viên tốt nghiệp của trường có kỹ năng tốt đều dễ dàng được tuyển dụng.

  • Hãy chọn Massey vì có nhiều lựa chọn học tập đa dạng
  • Có hơn 5.000 sinh viên quốc tế
  • Có đối tác quốc tế ở 15 quốc gia
  • Bề dày truyền thống giảng dạy & nghiên cứu xuất sắc