9 khóa học Nghệ thuật tại Massey University

newzealand

19764

259

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Fine Arts with Honours

84 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2020

NZ$31,700.00 (493,614,683 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Maori Visual Arts (BMVA)

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 October 2019

NZ$31,700.00 (493,614,683 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Visual Arts

30 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

31 October 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Visual Arts

13 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$31,700.00 (493,614,683 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Fine Arts

31 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$31,700.00 (493,614,683 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Fine Arts (MFA)

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

15 November 2019

NZ$34,690.00 (540,173,292 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Maori Visual Arts

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$34,690.00 (540,173,292 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Fine Arts

12 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$34,690.00 (540,173,292 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Maori Visual Arts

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$34,690.00 (540,173,292 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Massey là ngôi trường thực hiện nhiều nghiên cứu đột phá, mang đến những cơ hội vượt trội cho việc học.

  • Trên 5,000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Các khu học xá sáng tạo, tọa lạc tại 3 thành phố
  • Cung cấp nhiều khóa học từ dự bị đến tiến sĩ để lựa chọn