9 khóa học Nghệ thuật tại Massey University

23513

283

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Fine Arts with Honours

74 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

30 June 2019

NZ$31,700.00 (506,065,156 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Maori Visual Arts (BMVA)

26 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 October 2019

NZ$31,700.00 (506,065,156 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Visual Arts

30 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 31 October 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Visual Arts

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$31,700.00 (506,065,156 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Fine Arts

27 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$31,700.00 (506,065,156 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Fine Arts (MFA)

24 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2019

NZ$34,690.00 (553,798,115 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Maori Visual Arts

4 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2019

NZ$34,690.00 (553,798,115 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Fine Arts

12 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$34,690.00 (553,798,115 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Maori Visual Arts

7 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$34,690.00 (553,798,115 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với ba cơ sở ở các thành phố lớn và là nhà cung cấp giáo dục trực tuyến hàng đầu của New Zealand, Massey là trường đại học thực sự của New Zealand.

  • Nằm trong top 1,2% đại học hàng đầu thế giới (QS)
  • Xếp hạng QS 5+ Sao
  • 5.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia
  • Cung cấp mức hỗ trợ cao cho sinh viên quốc tế