20 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Massey University

newzealand

20407

252

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commercial Music

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

30 November 2019

NZ$31,700.00 (484,789,403 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design with Honours (Fashion Design)

62 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

NZ$31,700.00 (484,789,403 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design with Honours (Industrial Design)

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

NZ$31,700.00 (484,789,403 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design with Honours (Spatial Design)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

NZ$31,700.00 (484,789,403 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design with Honours (Textile Design)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

NZ$31,700.00 (484,789,403 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design with Honours (Visual Communication Design)

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

NZ$31,700.00 (484,789,403 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts with Honours

81 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

30 June 2019

NZ$31,700.00 (484,789,403 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Maori Visual Arts (BMVA)

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 October 2019

NZ$31,700.00 (484,789,403 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Visual Arts

31 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

31 October 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Theatre Studies)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

NZ$28,795.00 (440,363,118 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Visual Arts

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

NZ$31,700.00 (484,789,403 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Design

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$31,700.00 (484,789,403 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với ba cơ sở ở các thành phố lớn và là nhà cung cấp giáo dục trực tuyến hàng đầu của New Zealand, Massey là trường đại học thực sự của New Zealand.

  • Nằm trong top 1,2% đại học hàng đầu thế giới (QS)
  • Xếp hạng QS 5+ Sao
  • 5.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia
  • Cung cấp mức hỗ trợ cao cho sinh viên quốc tế