15 khóa học Khoa học Máy tính tại Massey University

newzealand

20224

255

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Creative Media Production (Game Development)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 2.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

NZ$34,310.00 (524,876,071 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering)

55 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$34,690.00 (530,689,330 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Sciences (Computer Science)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$31,830.00 (486,936,909 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Sciences (Data Science)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$30,860.00 (472,097,801 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Sciences (Information Systems)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$30,860.00 (472,097,801 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Sciences (Software Engineering)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$34,310.00 (524,876,071 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Computer Science)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

NZ$31,830.00 (486,936,909 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Data Science)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$30,860.00 (472,097,801 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Information Sciences

27 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$30,860.00 (472,097,801 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Engineering Studies (Electronics and Computer Engineering)

32 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

NZ$33,680.00 (515,238,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information Sciences (Computer Science)

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

NZ$34,690.00 (530,689,330 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information Sciences (Software Engineering)

60 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

NZ$34,690.00 (530,689,330 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với ba cơ sở ở các thành phố lớn và là nhà cung cấp giáo dục trực tuyến hàng đầu của New Zealand, Massey là trường đại học thực sự của New Zealand.

  • Nằm trong top 1,2% đại học hàng đầu thế giới (QS)
  • Xếp hạng QS 5+ Sao
  • 5.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia
  • Cung cấp mức hỗ trợ cao cho sinh viên quốc tế