18 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Massey University

21974

265

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business (Organisational Technology Management)

56 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,520.00 (448,705,314 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Media Production (Game Development)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 2.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$34,310.00 (539,799,415 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering)

55 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$34,690.00 (545,777,957 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Sciences (Computer Science)

21 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$31,830.00 (500,781,562 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Sciences (Data Science)

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 31 October 2019

NZ$30,860.00 (485,520,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Sciences (Information Systems)

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 31 October 2019

NZ$30,860.00 (485,520,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Sciences (Information Technology)

63 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$34,310.00 (539,799,415 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Sciences (Software Engineering)

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 31 October 2019

NZ$34,310.00 (539,799,415 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Computer Science)

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$31,830.00 (500,781,562 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Data Science)

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 31 October 2019

NZ$30,860.00 (485,520,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Information Sciences

27 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 31 October 2019

NZ$30,860.00 (485,520,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Engineering Studies (Electronics and Computer Engineering)

32 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$33,680.00 (529,887,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với ba cơ sở ở các thành phố lớn và là nhà cung cấp giáo dục trực tuyến hàng đầu của New Zealand, Massey là trường đại học thực sự của New Zealand.

  • Nằm trong top 1,2% đại học hàng đầu thế giới (QS)
  • Xếp hạng QS 5+ Sao
  • 5.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia
  • Cung cấp mức hỗ trợ cao cho sinh viên quốc tế