8 khóa học Marketing tại Massey University

newzealand

19741

258

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of AgriCommerce (Food Marketing and Retailing)

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$28,520.00 (444,097,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Marketing)

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$28,520.00 (444,097,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication (Marketing Communication)

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$28,520.00 (444,097,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication (Public Relations)

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$28,520.00 (444,097,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business Administration (MBA) with the International Marketing Specialisation

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2019

NZ$47,500.00 (739,643,452 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business Studies (Marketing)

72 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$29,840.00 (464,651,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Management (Marketing)

61 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$29,840.00 (464,651,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Marketing

22 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

NZ$7,241.00 (112,752,805 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp, khoảng 85% sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kinh doanh của Massey được tuyển dụng tại New Zealand ho

  • Nằm trong nhóm 2% các trường kinh doanh trên toàn thế giới
  • Chứng nhận của AACSB
  • Hội đồng Chứng nhận về Giáo dục trong lĩnh vực Báo chí và Truy
  • Nằm trong nhóm 150 trên toàn cầu về kế toán và tài chính - QS