14 khóa học Quản lý tại Massey University

newzealand

17623

264

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business (Management)

108 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$29,370.00 (435,122,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Strategic Communication)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$29,370.00 (435,122,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication (Communication Management)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$29,370.00 (435,122,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$29,370.00 (435,122,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Public and Professional Writing)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$29,655.00 (439,344,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Analytics (Business)

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$30,960.00 (458,678,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business Studies (Management)

33 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$30,730.00 (455,270,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Emergency Management

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$35,330.00 (523,420,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Management (Communication)

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$30,730.00 (455,270,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Management (International Business)

45 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$30,730.00 (455,270,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Management (Management)

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$30,730.00 (455,270,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Management

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$7,241.00 (107,276,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Massey là ngôi trường thực hiện nhiều nghiên cứu đột phá, mang đến những cơ hội vượt trội cho việc học.

  • Trên 5,000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Các khu học xá sáng tạo, tọa lạc tại 3 thành phố
  • Cung cấp nhiều khóa học từ dự bị đến tiến sĩ để lựa chọn