13 khóa học Quản lý tại Massey University

24594

304

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business (Management)

110 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,520.00 (444,610,295 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Strategic Communication)

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,520.00 (444,610,295 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication (Communication Management)

37 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,520.00 (444,610,295 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication (Marketing Communication)

25 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,520.00 (444,610,295 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport Management

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$28,520.00 (444,610,295 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Analytics (Business)

16 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$30,060.00 (468,618,004 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business Studies (Management)

41 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$29,840.00 (465,188,332 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Management (Communication Management)

18 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$29,840.00 (465,188,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Management (International Business)

49 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$29,840.00 (465,188,332 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Management (Management)

28 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$29,840.00 (465,188,332 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Communication and Journalism

12 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$7,241.00 (112,883,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Management

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$7,241.00 (112,883,000 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp, khoảng 85% sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kinh doanh của Massey được tuyển dụng tại New Zealand ho

  • Nằm trong nhóm 2% các trường kinh doanh trên toàn thế giới
  • Chứng nhận của AACSB
  • Hội đồng Chứng nhận về Giáo dục trong lĩnh vực Báo chí và Truy
  • Nằm trong nhóm 150 trên toàn cầu về kế toán và tài chính - QS