11 khóa học Kế toán tại Massey University

23513

283

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Accountancy (BAcc)

140 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,520.00 (455,298,998 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accountancy)

64 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,520.00 (455,298,998 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Finance)

48 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,520.00 (455,298,998 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business Studies (Accountancy)

45 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$29,840.00 (476,371,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business Studies (Finance)

56 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$29,840.00 (476,371,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Finance (MFin)

29 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$29,840.00 (476,371,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Management (Financial Economics)

13 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$29,840.00 (476,371,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accountancy and Finance

55 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2019

NZ$29,840.00 (476,371,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Accounting

26 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

NZ$7,241.00 (115,596,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Finance

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

NZ$7,241.00 (115,596,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Accountancy

64 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$29,840.00 (476,371,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp, khoảng 85% sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kinh doanh của Massey được tuyển dụng tại New Zealand ho

  • Nằm trong nhóm 2% các trường kinh doanh trên toàn thế giới
  • Chứng nhận của AACSB
  • Hội đồng Chứng nhận về Giáo dục trong lĩnh vực Báo chí và Truy
  • Nằm trong nhóm 150 trên toàn cầu về kế toán và tài chính - QS