35 khóa học Kinh doanh & Quản lý bậc cao học tại Massey University

newzealand

14356

248

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy in Accounting

15 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

NZ$7,241.00 (110,025,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Banking

15 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

NZ$7,241.00 (110,025,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Finance

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

NZ$7,241.00 (110,025,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Human Resource Management

23 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

NZ$7,241.00 (110,025,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Management

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

NZ$7,241.00 (110,025,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Marketing

17 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

NZ$7,241.00 (110,025,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Analytics (Business)

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

NZ$30,730.00 (466,936,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business Administration with the International Marketing Specialisation

33 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Mười 2020

Hạn nộp đơn

18 September 2020

NZ$48,450.00 (736,187,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business Studies (Communication)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

NZ$26,720.00 (406,004,989 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Business Studies (Finance)

61 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$30,730.00 (466,936,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Business Studies (Human Resource Management)

77 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

NZ$30,730.00 (466,936,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Business Studies (Management)

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

NZ$30,730.00 (466,936,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Massey là ngôi trường thực hiện nhiều nghiên cứu đột phá, mang đến những cơ hội vượt trội cho việc học.

  • Trên 5,000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Các khu học xá sáng tạo, tọa lạc tại 3 thành phố
  • Cung cấp nhiều khóa học từ dự bị đến tiến sĩ để lựa chọn