9 khóa học Khoa học Môi trường tại Massey University

23582

284

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Environmental Studies)

20 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$31,830.00 (506,770,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Resource and Environmental Planning

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$34,310.00 (546,254,571 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Environmental Science)

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$31,830.00 (506,770,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Environmental Studies)

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,795.00 (458,449,442 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Planning Studies)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$28,795.00 (458,449,442 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Arts (Environmental Studies)

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$31,830.00 (506,770,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Conservation Biology)

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 YEARS (COURSEWORK) OR 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$35,070.00 (558,354,643 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Agriculture and Environment

13 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

NZ$7,241.00 (115,285,029 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Science and Technology (Conservation Biology)

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$35,070.00 (558,354,643 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được xếp hạng cao trong Phát triển nghiên cứu, Giáo dục và Tâm lý học, sinh viên tốt nghiệp của trường có kỹ năng tốt đều dễ dàng được tuyển dụng.

  • Hãy chọn Massey vì có nhiều lựa chọn học tập đa dạng
  • Có hơn 5.000 sinh viên quốc tế
  • Có đối tác quốc tế ở 15 quốc gia
  • Bề dày truyền thống giảng dạy & nghiên cứu xuất sắc