7 khóa học Khoa học đại cương tại Massey University

24594

304

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Certificate in Science and Technology

53 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 31 October 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Science and Technology

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019, 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 31 October 2019

NZ$31,830.00 (496,211,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Science and Technology

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Science and Technology

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$31,830.00 (496,211,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Fundamental Sciences

9 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$7,241.00 (112,883,000 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Natural and Mathematical Sciences

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$7,241.00 (112,883,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Certificate in Science and Technology

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với ba cơ sở ở các thành phố lớn và là nhà cung cấp giáo dục trực tuyến hàng đầu của New Zealand, Massey là trường đại học thực sự của New Zealand.

  • Nằm trong top 1,2% đại học hàng đầu thế giới (QS)
  • Xếp hạng QS 5+ Sao
  • 5.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia
  • Cung cấp mức hỗ trợ cao cho sinh viên quốc tế