5 khóa học Hóa học tại Massey University

24594

304

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (Chemistry)

16 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

NZ$31,830.00 (496,211,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Chemistry)

20 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 YEARS (COURSEWORK) OR 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$35,070.00 (546,721,005 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Nanoscience)

5 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 YEARS (COURSEWORK) OR 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$35,050.00 (546,409,217 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Science and Technology (Chemistry)

12 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$35,070.00 (546,721,005 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Science and Technology (Nanoscience)

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$35,070.00 (546,721,005 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với ba cơ sở ở các thành phố lớn và là nhà cung cấp giáo dục trực tuyến hàng đầu của New Zealand, Massey là trường đại học thực sự của New Zealand.

  • Nằm trong top 1,2% đại học hàng đầu thế giới (QS)
  • Xếp hạng QS 5+ Sao
  • 5.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia
  • Cung cấp mức hỗ trợ cao cho sinh viên quốc tế