48 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản bậc cao học tại Massey University

newzealand

17561

263

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Master of Applied Statistics

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$30,100.00 (445,937,270 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (Geography)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$36,120.00 (535,124,724 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education (Mathematics Education)

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 YEARS (COURSEWORK); 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$25,610.00 (379,417,059 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Engineering Studies (Renewable Energy Systems)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$38,910.00 (576,459,109 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Food Safety and Quality

37 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$38,910.00 (576,459,109 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Food Technology

45 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$38,910.00 (576,459,109 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Biochemistry)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS (COURSEWORK) OR 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$36,120.00 (535,124,724 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Biological Sciences)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS (COURSEWORK) OR 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$36,120.00 (535,124,724 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Chemistry)

41 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS (COURSEWORK) OR 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$36,120.00 (535,124,724 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Conservation Biology)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS (COURSEWORK) OR 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$36,120.00 (535,124,724 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Earth Science)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS (COURSEWORK) OR 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$36,120.00 (535,124,724 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Ecology)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS (COURSEWORK) OR 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$36,120.00 (535,124,724 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được xếp hạng cao trong Phát triển nghiên cứu, Giáo dục và Tâm lý học, sinh viên tốt nghiệp của trường có kỹ năng tốt đều dễ dàng được tuyển dụng.

  • Hãy chọn Massey vì có nhiều lựa chọn học tập đa dạng
  • Có hơn 5.000 sinh viên quốc tế
  • Có đối tác quốc tế ở 15 quốc gia
  • Bề dày truyền thống giảng dạy & nghiên cứu xuất sắc