12 khóa học Kỹ thuật tại Massey University

null

19375

270

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Engineering with Honours (Chemical and Bioprocess Engineering)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$34,310.00 (510,919,673 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering)

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$34,690.00 (516,578,358 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering with Honours (Engineering and Innovation Management)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$34,310.00 (510,919,673 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering with Honours (Mechatronics)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$34,310.00 (510,919,673 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Science and Technology

40 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

31 October 2019

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Science and Technology

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Mười Một 2019

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$31,830.00 (473,989,309 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Engineering

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$37,780.00 (562,592,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Engineering Studies (Electronics and Computer Engineering)

32 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$33,680.00 (501,538,169 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Engineering Studies (Mechatronics)

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$37,780.00 (562,592,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Engineering Studies (Packaging Technology)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

NZ$37,780.00 (562,592,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Engineering

10 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$7,241.00 (107,827,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Certificate in Science and Technology

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Massey là ngôi trường thực hiện nhiều nghiên cứu đột phá, mang đến những cơ hội vượt trội cho việc học.

  • Trên 5,000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Các khu học xá sáng tạo, tọa lạc tại 3 thành phố
  • Cung cấp nhiều khóa học từ dự bị đến tiến sĩ để lựa chọn