20 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Massey University

null

17471

266

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commercial Music

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

NZ$32,650.00 (488,708,716 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design with Honours (Industrial Design)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

30 June 2020

NZ$32,650.00 (488,708,716 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design with Honours (Spatial Design)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

30 June 2020

NZ$32,650.00 (488,708,716 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design with Honours (Textile Design)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

30 June 2020

NZ$32,650.00 (488,708,716 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts with Honours

83 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

30 June 2020

NZ$32,650.00 (488,708,716 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Maori Visual Arts (BMVA)

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

NZ$32,650.00 (488,708,716 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Arts (Theatre Studies)

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$29,655.00 (443,879,234 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Visual Arts

27 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$32,650.00 (488,708,716 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Design

32 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

NZ$32,650.00 (488,708,716 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Fine Arts

27 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

NZ$32,650.00 (488,708,716 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Design

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

15 June 2020

NZ$35,730.00 (534,810,488 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Fine Arts

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

NZ$35,730.00 (534,810,488 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Massey là ngôi trường thực hiện nhiều nghiên cứu đột phá, mang đến những cơ hội vượt trội cho việc học.

  • Trên 5,000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Các khu học xá sáng tạo, tọa lạc tại 3 thành phố
  • Cung cấp nhiều khóa học từ dự bị đến tiến sĩ để lựa chọn