15 khóa học Nông nghiệp tại Massey University

null

17142

282

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Agricultural Science (Without Specialisation)

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$32,780.00 (489,870,247 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Animal Science (Animal Genetics and Breeding)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

NZ$32,780.00 (489,870,247 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Animal Science (Animal Nutrition and Growth)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

NZ$32,780.00 (489,870,247 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Animal Science (Animal Welfare)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

NZ$32,780.00 (489,870,247 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Animal Science (Equine Science)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

NZ$32,780.00 (489,870,247 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (International Agriculture)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$32,780.00 (489,870,247 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of AgriCommerce

47 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$39,670.00 (592,835,652 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Agriculture (Agriculture)

58 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$39,670.00 (592,835,652 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Agriculture (Life Cycle Management)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

NZ$39,670.00 (592,835,652 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Agriculture (Without Specialisation)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$39,670.00 (592,835,652 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Plant Breeding)

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS (COURSEWORK) OR 2 YEARS (RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

NZ$36,120.00 (539,783,810 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy (School of Agriculture and Environment)

23 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$7,241.00 (108,210,813 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Massey là ngôi trường thực hiện nhiều nghiên cứu đột phá, mang đến những cơ hội vượt trội cho việc học.

  • Trên 5,000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Các khu học xá sáng tạo, tọa lạc tại 3 thành phố
  • Cung cấp nhiều khóa học từ dự bị đến tiến sĩ để lựa chọn