Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

350 khóa học tại Massey University

newzealand

3584

61

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Accountancy

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

NZ$31,320.00 (447,428,571 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Agribusiness (Farm Management)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

NZ$34,790.00 (497,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agribusiness (International Agribusiness)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

NZ$31,170.00 (445,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agribusiness (Rural Valuation)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

NZ$31,170.00 (445,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agricultural Science

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

NZ$34,790.00 (497,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Animal Science (Animal Genetics and Breeding)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

NZ$34,790.00 (497,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Animal Science (Animal Nutrition and Growth)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

NZ$34,790.00 (497,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Animal Science (Animal Welfare)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

NZ$34,790.00 (497,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Animal Science (Equine Science)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

NZ$34,790.00 (497,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Business Psychology)

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2023

NZ$34,790.00 (497,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Chinese)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2023

NZ$24,490.00 (349,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Classical Studies)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2023

NZ$28,150.00 (402,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Massey University

Đại học Massey là ngôi trường thực hiện nhiều nghiên cứu đột phá, mang đến những cơ hội vượt trội cho việc học.

  • Trên 5,000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Các khu học xá sáng tạo, tọa lạc tại 3 thành phố
  • Cung cấp nhiều khóa học từ dự bị đến tiến sĩ để lựa chọn

Tư vấn du học