412 khóa học tại Massey University

null

16016

264

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Accountancy

129 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$29,370.00 (407,533,453 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of AgriCommerce (Agricultural Economics)

70 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$29,370.00 (407,533,453 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of AgriCommerce (Farm Management)

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$32,780.00 (454,850,071 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of AgriCommerce (Food Marketing and Retailing)

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$29,370.00 (407,533,453 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of AgriCommerce (International Agribusiness)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$29,370.00 (407,533,453 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of AgriCommerce (Maori Agribusiness)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$29,370.00 (407,533,453 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Agricultural Science

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$32,780.00 (454,850,071 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Animal Science (Animal Genetics and Breeding)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

NZ$32,780.00 (454,850,071 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Animal Science (Animal Nutrition and Growth)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

NZ$32,780.00 (454,850,071 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Animal Science (Animal Welfare)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

NZ$32,780.00 (454,850,071 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Animal Science (Equine Science)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

NZ$32,780.00 (454,850,071 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Economics

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$29,370.00 (407,533,453 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Massey là ngôi trường thực hiện nhiều nghiên cứu đột phá, mang đến những cơ hội vượt trội cho việc học.

  • Trên 5,000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Các khu học xá sáng tạo, tọa lạc tại 3 thành phố
  • Cung cấp nhiều khóa học từ dự bị đến tiến sĩ để lựa chọn