17 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Lincoln University

newzealand

2638

41

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce majoring in Food and Resource Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$28,500.00 (413,992,756 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Environmental Management

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,000.00 (450,307,910 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Environmental Management with Honours

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,000.00 (450,307,910 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Management

18 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

NZ$7,446.00 (108,161,055 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Business and Sustainability

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Business and Sustainability

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$28,500.00 (413,992,756 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Science specialising in Disaster Risk and Resilience

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$33,500.00 (486,623,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Disaster Risk and Resilience

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 180

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Environmental Policy and Management

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of International Rural Development

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

NZ$42,750.00 (620,989,133 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Natural Resources Management and Ecological Engineering

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$33,500.00 (486,623,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Certificate in Environmental Management

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Lincoln được đánh giá 5 sao vềviệc sinh viên kiếm được việc làm và tỉ lệ này cao hơn 15% so với sinh viên từ các trường khác ở New Zealand.

  • Xếp hạng 5 sao về tính quốc tế và tính toàn diện
  • Trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới
  • Kinh nghiệm làm việc thực tế cho hầu hết các chương trình học
  • Dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời giúp sinh viên hòa nhập thuận lợi