11 khóa học Kinh doanh tại Lincoln University

3513

16

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce majoring in Global Business

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

NZ$27,000.00 (429,870,983 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce majoring in Individual

10 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

NZ$27,000.00 (429,870,983 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce majoring in Supply Chain Management

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

NZ$27,000.00 (429,870,983 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Financial and Business Systems

39 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Monthly

NZ$7,300.00 (116,224,377 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Business and Sustainability

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Commerce

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Business and Sustainability

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

NZ$27,000.00 (429,870,983 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Commerce

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

NZ$27,000.00 (429,870,983 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business (Global Management and Marketing)

40 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Mười Một 2019

NZ$41,000.00 (652,767,048 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Certificate in Commerce

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Commerce

13 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

NZ$29,200.00 (464,897,507 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Lincoln được đánh giá 5 sao vềviệc sinh viên kiếm được việc làm và tỉ lệ này cao hơn 15% so với sinh viên từ các trường khác ở New Zealand.

  • Xếp hạng 5 sao về tính quốc tế và tính toàn diện
  • Trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới
  • Kinh nghiệm làm việc thực tế cho hầu hết các chương trình học
  • Dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời giúp sinh viên hòa nhập thuận lợi