27 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Lincoln University

2765

15

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Agribusiness and Food Marketing

25 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$29,000.00 (464,339,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (Agriculture and Professional Accounting)

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$28,000.00 (448,327,746 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce majoring in Accounting and Finance

26 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$27,000.00 (432,316,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce majoring in Food and Resource Economics

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$27,000.00 (432,316,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce majoring in Global Business

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$27,000.00 (432,316,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce majoring in Individual

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$27,000.00 (432,316,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce majoring in Marketing

21 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$27,000.00 (432,316,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce majoring in Supply Chain Management

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$27,000.00 (432,316,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport and Recreation Management

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$27,000.00 (432,316,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Agribusiness and Markets

16 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Monthly

NZ$7,300.00 (116,885,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Financial and Business Systems

36 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Monthly

NZ$7,300.00 (116,885,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Global Value Chains and Trade

34 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Monthly

NZ$7,300.00 (116,885,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Lincoln được đánh giá 5 sao vềviệc sinh viên kiếm được việc làm và tỉ lệ này cao hơn 15% so với sinh viên từ các trường khác ở New Zealand.

  • Xếp hạng 5 sao về tính quốc tế và tính toàn diện
  • Trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới
  • Kinh nghiệm làm việc thực tế cho hầu hết các chương trình học
  • Dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời giúp sinh viên hòa nhập thuận lợi