15 khóa học Khoa học Môi trường tại Lincoln University

newzealand

3606

15

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Environment and Society

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$27,000.00 (412,205,404 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Environment and Society with Honours

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$27,000.00 (412,205,404 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Environmental Management with Honours

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$29,100.00 (444,265,824 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Environmental Policy and Planning (Honours)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 11 Tháng Mười Một 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$29,100.00 (444,265,824 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science majoring in Conservation and Ecology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$30,100.00 (459,532,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science majoring in Environmental Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$30,100.00 (459,532,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science majoring in Individual

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$30,100.00 (459,532,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Pest-management and Conservation

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$7,300.00 (111,448,128 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Resource Studies

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Resource Studies

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$28,000.00 (427,472,270 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Environmental Policy and Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$43,000.00 (656,475,272 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of International Rural Development

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Mười Một 2019

NZ$41,000.00 (625,941,539 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Lincoln được đánh giá 5 sao vềviệc sinh viên kiếm được việc làm và tỉ lệ này cao hơn 15% so với sinh viên từ các trường khác ở New Zealand.

  • Xếp hạng 5 sao về tính quốc tế và tính toàn diện
  • Trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới
  • Kinh nghiệm làm việc thực tế cho hầu hết các chương trình học
  • Dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời giúp sinh viên hòa nhập thuận lợi