10 khóa học Khoa học đại cương tại Lincoln University

newzealand

3596

15

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science with Honours

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$30,100.00 (459,107,916 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Applied Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 11 Tháng Mười Một 2019, 17 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Soil and Physical Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$7,300.00 (111,345,109 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Applied Science

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Applied Science

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$29,200.00 (445,380,437 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Applied Science specialising in Disaster Risk and Resilience

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$33,500.00 (510,967,282 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Disaster Risk and Resilience

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 180

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 11 Tháng Mười Một 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$43,000.00 (655,868,452 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Certificate in Applied Science

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Applied Science

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$33,500.00 (510,967,282 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Disaster Risk and Resilience

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 17 Tháng Hai 2020

NZ$33,500.00 (510,967,282 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Lincoln được đánh giá 5 sao vềviệc sinh viên kiếm được việc làm và tỉ lệ này cao hơn 15% so với sinh viên từ các trường khác ở New Zealand.

  • Xếp hạng 5 sao về tính quốc tế và tính toàn diện
  • Trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới
  • Kinh nghiệm làm việc thực tế cho hầu hết các chương trình học
  • Dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời giúp sinh viên hòa nhập thuận lợi