23 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Lincoln University

3526

15

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Environment and Society

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$27,000.00 (431,399,504 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Environmental Policy and Planning (Honours)

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$29,100.00 (464,952,799 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science majoring in Conservation and Ecology

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$30,100.00 (480,930,558 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science majoring in Environmental Science

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$30,100.00 (480,930,558 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science majoring in Food Science

33 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$30,100.00 (480,930,558 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science majoring in Individual

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$30,100.00 (480,930,558 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Pest-management and Conservation

4 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Monthly

NZ$7,300.00 (116,637,644 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Soil and Physical Sciences

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Monthly

NZ$7,300.00 (116,637,644 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Applied Science

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Resource Studies

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Applied Science

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$29,200.00 (466,550,574 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Resource Studies

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

NZ$28,000.00 (447,377,263 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Lincoln được đánh giá 5 sao vềviệc sinh viên kiếm được việc làm và tỉ lệ này cao hơn 15% so với sinh viên từ các trường khác ở New Zealand.

  • Xếp hạng 5 sao về tính quốc tế và tính toàn diện
  • Trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới
  • Kinh nghiệm làm việc thực tế cho hầu hết các chương trình học
  • Dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời giúp sinh viên hòa nhập thuận lợi