24 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Lincoln University

newzealand

2417

31

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Environment and Society

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

NZ$28,500.00 (437,196,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Environment and Society with Honours

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$28,500.00 (437,196,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Environmental Policy and Planning (Honours)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

NZ$31,000.00 (475,547,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science majoring in Environmental Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,000.00 (475,547,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science majoring in Food Science

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,000.00 (475,547,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science majoring in Individual

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,000.00 (475,547,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science with Honours

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,000.00 (475,547,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Applied Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Natural Resources

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Pest-management and Conservation

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$7,446.00 (114,223,396 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Soil and Physical Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$7,446.00 (114,223,396 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Resource Studies

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Lincoln được đánh giá 5 sao vềviệc sinh viên kiếm được việc làm và tỉ lệ này cao hơn 15% so với sinh viên từ các trường khác ở New Zealand.

  • Xếp hạng 5 sao về tính quốc tế và tính toàn diện
  • Trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới
  • Kinh nghiệm làm việc thực tế cho hầu hết các chương trình học
  • Dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời giúp sinh viên hòa nhập thuận lợi