40 khóa học Nông nghiệp và Thú y tại Lincoln University

newzealand

2481

36

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Agribusiness and Food Marketing

61 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$28,500.00 (398,931,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Agricultural Science

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,000.00 (433,924,958 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Agricultural Science with Honours

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,000.00 (433,924,958 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Agriculture

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,000.00 (433,924,958 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (Agriculture and Professional Accounting)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$28,500.00 (398,931,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (Agriculture)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$28,500.00 (398,931,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Landscape Architecture (Graduate Entry)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$40,000.00 (559,903,172 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Landscape Architecture with Honours

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$32,000.00 (447,922,538 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Viticulture and Oenology (Honours)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,000.00 (433,924,958 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Agriculture

38 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$22,000.00 (307,946,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Farm Management

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$28,500.00 (398,931,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Horticulture

19 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$22,000.00 (307,946,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Lincoln được đánh giá 5 sao vềviệc sinh viên kiếm được việc làm và tỉ lệ này cao hơn 15% so với sinh viên từ các trường khác ở New Zealand.

  • Xếp hạng 5 sao về tính quốc tế và tính toàn diện
  • Trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới
  • Kinh nghiệm làm việc thực tế cho hầu hết các chương trình học
  • Dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời giúp sinh viên hòa nhập thuận lợi