Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

89 khóa học tại Lincoln University

newzealand

1092

18

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Agribusiness and Food Marketing

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 20 Tháng Hai 2023

NZ$29,700.00 (424,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agricultural Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 20 Tháng Hai 2023

NZ$33,000.00 (471,428,571 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agriculture

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 20 Tháng Hai 2023

NZ$33,000.00 (471,428,571 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 20 Tháng Hai 2023

NZ$29,700.00 (424,285,714 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce with Honours

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 20 Tháng Hai 2023

NZ$29,700.00 (424,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Environment and Society

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 20 Tháng Hai 2023

NZ$29,700.00 (424,285,714 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Environment and Society with Honours

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 20 Tháng Hai 2023

NZ$29,700.00 (424,285,714 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Environmental Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 20 Tháng Hai 2023

NZ$33,000.00 (471,428,571 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Environmental Management with Honours

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 20 Tháng Hai 2023

NZ$33,000.00 (471,428,571 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Environmental Policy and Planning (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 20 Tháng Hai 2023

NZ$33,000.00 (471,428,571 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Land and Property Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 20 Tháng Hai 2023

NZ$29,700.00 (424,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Landscape Architecture

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 20 Tháng Hai 2023

NZ$33,600.00 (480,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Lincoln University

Đại học Lincoln được đánh giá 5 sao vềviệc sinh viên kiếm được việc làm và tỉ lệ này cao hơn 15% so với sinh viên từ các trường khác ở New Zealand.

  • Xếp hạng 5 sao về tính quốc tế và tính toàn diện
  • Trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới
  • Kinh nghiệm làm việc thực tế cho hầu hết các chương trình học
  • Dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời giúp sinh viên hòa nhập thuận lợi

Tư vấn du học