COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

111 khóa học tại Lincoln University

newzealand

2188

28

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Agribusiness and Food Marketing

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

26 July 2021

NZ$29,100.00 (471,862,041 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agricultural Science

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

26 July 2021

NZ$31,800.00 (515,643,055 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agricultural Science with Honours

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

26 July 2021

NZ$31,800.00 (515,643,055 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agriculture

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

26 July 2021

NZ$31,800.00 (515,643,055 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce (Agriculture and Professional Accounting)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

26 July 2021

NZ$29,100.00 (471,862,041 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce (Agriculture)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

26 July 2021

NZ$29,100.00 (471,862,041 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce majoring in Accounting and Finance

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

26 July 2021

NZ$29,100.00 (471,862,041 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce majoring in Food and Resource Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

26 July 2021

NZ$29,100.00 (471,862,041 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce majoring in Global Business

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

26 July 2021

NZ$29,100.00 (471,862,041 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce majoring in Hotel and Tourism Management

87 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

26 July 2021

NZ$29,100.00 (471,862,041 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce majoring in Individual

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

26 July 2021

NZ$29,100.00 (471,862,041 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce majoring in Marketing

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

26 July 2021

NZ$29,100.00 (471,862,041 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Lincoln University

Đại học Lincoln được đánh giá 5 sao vềviệc sinh viên kiếm được việc làm và tỉ lệ này cao hơn 15% so với sinh viên từ các trường khác ở New Zealand.

  • Xếp hạng 5 sao về tính quốc tế và tính toàn diện
  • Trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới
  • Kinh nghiệm làm việc thực tế cho hầu hết các chương trình học
  • Dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời giúp sinh viên hòa nhập thuận lợi