3 khóa học bậc đại học tại Auckland University of Technology

12213

122

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Diploma in Applied Science (Level 5)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2018

NZ$29,970.00 (499,090,002 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in English Language

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2018

NZ$26,480.00 (440,971,080 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Sport and Recreation

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2018

NZ$26,480.00 (440,971,080 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

80.000 cựu sinh viên AUT đang hoạt động rất tích cực và nổi trội ở những công ty quốc tế sáng tạo và có ảnh hưởng nhất thế giới.

  • AUT thuộc 2% đại học hàng đầu thế giới
  • Là nơi theo học của 4.000 sinh viên quốc tế từ 95 quốc gia
  • Đào tạo trên 250 chương trình ở 5 khoa thành viên
  • Trên 90% chương trình bố trí thực tập lấy kinh nghiệm công tác