10 khóa học bậc đại học tại Auckland University of Technology

null

13463

220

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Certificate in Applied Science

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$32,105.00 (496,130,213 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Business (Level 4)

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in English for Academic Study

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Hospitality and Tourism

106 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

NZ$29,510.00 (456,028,736 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Science and Technology

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$30,260.00 (467,618,758 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Social Sciences

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

NZ$28,365.00 (438,334,636 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Sport and Recreation

31 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in [Specialty] Education

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

NZ$28,365.00 (438,334,636 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Applied Science

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$32,105.00 (496,130,213 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in English Language

19 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$28,365.00 (438,334,636 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thuộc top 2% Đại học toàn cầu, AUT là ngôi trường phát triển nhanh nhất tại New Zealand và là 1 trong các trường ĐH trẻ tuổi năng động nhất thế giới.

  • Đặt tại Auckland, thành phố đáng sống thứ 3 thế giới
  • 5.400 sinh viên quốc tế đến từ hơn 95 quốc gia
  • Nằm trong Top 100 đại học trẻ thế giới
  • Trường Đại học lớn thứ 2 ở New Zealand