9 khóa học bậc đại học tại Auckland University of Technology

null

13430

222

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Certificate in Applied Science

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$33,068.00 (462,871,952 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Business (Level 4)

48 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Business Studies (Level 5)

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in English for Academic Study

67 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Legal Studies

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Science and Technology

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,168.00 (436,276,552 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Sport and Recreation

28 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Applied Science

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$33,068.00 (462,871,952 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in English Language

32 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$29,216.00 (408,953,277 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

AUT là một ngôi trường hiện đại với trải nghiệm học tập xuất sắc, giúp sinh viên tốt nghiệp có sự nghiệp thành công tại bất kỳ đâu trên thế giới.

  • Đứng trong 1% đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng nhất New Zealand về triển vọng toàn cầu
  • AUT sở hữu hơn 60 trung tâm và viện nghiên cứu
  • Mạng lưới hơn 100.000 cựu sinh viên tại 80 quốc gia khác nhau