9 khóa học Dịch vụ nhà hàng - khách sạn tại Auckland University of Technology

newzealand

13075

220

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of International Hospitality Management in Accommodation

86 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$31,477.00 (457,236,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of International Hospitality Management in Human Resource Management

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$31,477.00 (457,236,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in International Hospitality Management

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of International Hospitality Management

62 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$33,084.00 (480,580,222 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy in Hospitality, Tourism and Events

33 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$37,461.00 (544,160,794 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Certificate in International Hospitality Management

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in International Hospitality Management

33 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$33,084.00 (480,580,222 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in International Hospitality Management

20 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$31,477.00 (457,236,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Hospitality, Tourism and Events

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 6 YEARS

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$38,059.00 (552,847,378 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

AUT là một ngôi trường hiện đại với trải nghiệm học tập xuất sắc, giúp sinh viên tốt nghiệp có sự nghiệp thành công tại bất kỳ đâu trên thế giới.

  • Đứng trong 1% đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng nhất New Zealand về triển vọng toàn cầu
  • AUT sở hữu hơn 60 trung tâm và viện nghiên cứu
  • Mạng lưới hơn 100.000 cựu sinh viên tại 80 quốc gia khác nhau