18 khóa học Truyền thông tại Auckland University of Technology

newzealand

13421

219

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts - English and New Media Studies

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$29,216.00 (383,816,648 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication Studies - Advertising and Brand Creativity Major

67 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$29,670.00 (389,780,941 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication Studies - Digital Communication Major

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$29,670.00 (389,780,941 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication Studies - Radio and Audio Media Major

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$29,670.00 (389,780,941 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Technologies

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$33,836.00 (444,510,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design - Communication Design Major

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$33,836.00 (444,510,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design - Digital Design Major

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$33,836.00 (444,510,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Communication Studies

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$33,063.00 (434,355,485 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Creative Technologies

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$34,871.00 (458,107,556 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of English and New Media Studies

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$33,058.00 (434,289,799 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy in Communication Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$37,461.00 (492,132,923 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy in Creative Technologies

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$37,461.00 (492,132,923 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

AUT là một ngôi trường hiện đại với trải nghiệm học tập xuất sắc, giúp sinh viên tốt nghiệp có sự nghiệp thành công tại bất kỳ đâu trên thế giới.

  • Đứng trong 1% đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng nhất New Zealand về triển vọng toàn cầu
  • AUT sở hữu hơn 60 trung tâm và viện nghiên cứu
  • Mạng lưới hơn 100.000 cựu sinh viên tại 80 quốc gia khác nhau