41 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Auckland University of Technology

newzealand

13483

221

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts - Creative Writing

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$29,216.00 (429,275,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts - Criminology and Criminal Justice

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$29,216.00 (429,275,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts - Economics

47 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$29,216.00 (429,275,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts - English and New Media Studies

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$29,216.00 (429,275,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts - International Studies

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$29,216.00 (429,275,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business - Economics Major

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,890.00 (468,564,914 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication Studies - Advertising and Brand Creativity Major

66 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

NZ$29,670.00 (435,946,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication Studies - Digital Communication Major

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

NZ$29,670.00 (435,946,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication Studies - Radio and Audio Media Major

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

NZ$29,670.00 (435,946,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design - Digital Design Major

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

NZ$33,836.00 (497,157,806 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business - Economics Specialisation

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$33,330.00 (489,723,066 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Communication Studies

31 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$33,063.00 (485,799,992 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với kiểm định AACSB International, Trường Kinh doanh AUT là ngôi trường thuộc nhóm 5% các trường kinh doanh ưu tú nhất thế giới.

  • Tọa lạc ngay trong lòng thành phố Auckland
  • Nền giáo dục chú trọng nghiên cứu và định hướng việc làm
  • Môi trường học tập nồng hậu, cởi mở
  • Tỉ lệ tốt nghiệp có việc làm thuộc tốp cao nhất NZ