8 khóa học Marketing tại Auckland University of Technology

14772

219

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business - Marketing, Advertising, Retailing and Sales Major

79 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$31,890.00 (507,725,394 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication Studies - Advertising Creativity Major

25 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$29,670.00 (472,380,446 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication Studies - Public Relations Major

17 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$29,670.00 (472,380,446 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of International Hospitality Management in Marketing

21 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$30,560.00 (486,550,268 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business - Marketing Specialisation

35 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$33,330.00 (530,651,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Marketing

86 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 12 - 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020

NZ$49,995.00 (795,977,769 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Communication Studies - Public Relations Pathway

17 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$32,100.00 (511,068,835 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Marketing

46 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020

NZ$33,330.00 (530,651,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được AACSB Quốc tế kiểm định, Khoa Kinh doanh AUT thuộc nhóm 5% các khoa kinh doanh ưu tú nhất thế giới.

  • Ở giữa thành phố Auckland
  • GD kinh doanh dựa vào nghiên cứu theo hướng nghề nghiệp
  • Môi trường học tập thân thiện, nồng hậu
  • Tỉ lệ SV tốt nghiệp có việc làm trong tốp cao nhất NZ