9 khóa học Quản lý tại Auckland University of Technology

14752

218

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts - Event Management

67 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$28,365.00 (451,603,349 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business - Management Major

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$31,890.00 (507,725,394 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of International Hospitality Management in Event Management

39 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$30,560.00 (486,550,268 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport and Recreation in Management Major

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$32,850.00 (523,009,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business - Management Specialisation

14 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$33,330.00 (530,651,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business - Sport Leadership and Management Specialisation

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$33,330.00 (530,651,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of IT Project Management

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$35,885.00 (571,330,378 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy in Hospitality, Tourism and Events

36 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$36,370.00 (579,052,135 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Hospitality, Tourism and Events

9 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 - 6 YEARS

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$36,950.00 (588,286,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được AACSB Quốc tế kiểm định, Khoa Kinh doanh AUT thuộc nhóm 5% các khoa kinh doanh ưu tú nhất thế giới.

  • Ở giữa thành phố Auckland
  • GD kinh doanh dựa vào nghiên cứu theo hướng nghề nghiệp
  • Môi trường học tập thân thiện, nồng hậu
  • Tỉ lệ SV tốt nghiệp có việc làm trong tốp cao nhất NZ