12 khóa học Kinh doanh tại Auckland University of Technology

newzealand

13168

218

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business - Human Resource Management and Employment Relations Major

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

NZ$31,890.00 (496,573,257 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business - International Business and Strategy Major

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

NZ$31,890.00 (496,573,257 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Business (Level 4)

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business - International Business Specialisation

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

NZ$33,330.00 (518,996,132 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business - Management Specialisation

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

NZ$33,330.00 (518,996,132 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business - Marketing Specialisation

51 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

NZ$33,330.00 (518,996,132 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Global Business

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 - 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020

NZ$49,995.00 (778,494,198 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy in Business and Economics

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

NZ$36,370.00 (566,333,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Business and Economics

10 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 6 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

NZ$36,950.00 (575,364,749 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Business

13 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

NZ$33,330.00 (518,996,132 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Business Administration

10 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 - 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019, 14 Tháng Mười 2019, 6 Tháng Một 2020

NZ$35,810.00 (557,613,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Global Business

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020

NZ$33,330.00 (518,996,132 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với kiểm định AACSB International, Trường Kinh doanh AUT là ngôi trường thuộc nhóm 5% các trường kinh doanh ưu tú nhất thế giới.

  • Tọa lạc ngay trong lòng thành phố Auckland
  • Nền giáo dục chú trọng nghiên cứu và định hướng việc làm
  • Môi trường học tập nồng hậu, cởi mở
  • Tỉ lệ tốt nghiệp có việc làm thuộc tốp cao nhất NZ