8 khóa học Kế toán tại Auckland University of Technology

14739

220

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business - Accounting Major

62 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$31,890.00 (509,098,354 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business - Finance Major

27 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$31,890.00 (509,098,354 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Applied Finance

60 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 12 - 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020

NZ$49,995.00 (798,130,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business - Accounting Specialisation

90 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$33,330.00 (532,086,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business - Finance Specialisation

25 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$33,330.00 (532,086,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting

61 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020

NZ$49,995.00 (798,130,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Applied Finance

45 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020

NZ$33,330.00 (532,086,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Professional Accounting

74 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020

NZ$33,330.00 (532,086,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được AACSB Quốc tế kiểm định, Khoa Kinh doanh AUT thuộc nhóm 5% các khoa kinh doanh ưu tú nhất thế giới.

  • Ở giữa thành phố Auckland
  • GD kinh doanh dựa vào nghiên cứu theo hướng nghề nghiệp
  • Môi trường học tập thân thiện, nồng hậu
  • Tỉ lệ SV tốt nghiệp có việc làm trong tốp cao nhất NZ