8 khóa học Kế toán tại Auckland University of Technology

15579

227

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business - Accounting Major

80 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$31,890.00 (497,146,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business - Finance Major

28 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$31,890.00 (497,146,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Applied Finance

60 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 12 - 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Mười 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$49,995.00 (779,393,118 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business - Accounting Specialisation

100 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$33,330.00 (519,595,412 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business - Finance Specialisation

20 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$33,330.00 (519,595,412 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting

63 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Mười 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$49,995.00 (779,393,118 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Applied Finance

43 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Mười 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$33,330.00 (519,595,412 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Professional Accounting

73 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Mười 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$33,330.00 (519,595,412 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được AACSB Quốc tế kiểm định, Khoa Kinh doanh AUT thuộc nhóm 5% các khoa kinh doanh ưu tú nhất thế giới.

  • Ở giữa thành phố Auckland
  • GD kinh doanh dựa vào nghiên cứu theo hướng nghề nghiệp
  • Môi trường học tập thân thiện, nồng hậu
  • Tỉ lệ SV tốt nghiệp có việc làm trong tốp cao nhất NZ