36 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Auckland University of Technology

newzealand

13813

208

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts - Event Management

69 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$28,365.00 (433,787,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business - Accounting Major

63 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$31,890.00 (487,695,081 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business - Finance Major

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$31,890.00 (487,695,081 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business - Human Resource Management and Employment Relations Major

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$31,890.00 (487,695,081 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business - International Business and Strategy Major

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$31,890.00 (487,695,081 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business - Management Major

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$31,890.00 (487,695,081 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business - Marketing, Advertising, Retailing and Sales Major

85 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$31,890.00 (487,695,081 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication Studies - Advertising Creativity Major

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$29,670.00 (453,744,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication Studies - Public Relations Major

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$29,670.00 (453,744,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of International Hospitality Management in Event Management

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$30,560.00 (467,355,336 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of International Hospitality Management in Human Resource Management

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$30,560.00 (467,355,336 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of International Hospitality Management in Marketing

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

NZ$30,560.00 (467,355,336 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với kiểm định AACSB International, Trường Kinh doanh AUT là ngôi trường thuộc nhóm 5% các trường kinh doanh ưu tú nhất thế giới.

  • Tọa lạc ngay trong lòng thành phố Auckland
  • Nền giáo dục chú trọng nghiên cứu và định hướng việc làm
  • Môi trường học tập nồng hậu, cởi mở
  • Tỉ lệ tốt nghiệp có việc làm thuộc tốp cao nhất NZ