26 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại Auckland University of Technology

null

12708

215

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts - Culinary Arts

74 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$29,216.00 (437,308,235 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of International Hospitality Management in Accommodation

85 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,477.00 (471,151,126 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of International Hospitality Management in Human Resource Management

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,477.00 (471,151,126 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of International Hospitality Management in Tourism

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,477.00 (471,151,126 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of International Tourism Management in Destination Management

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,477.00 (471,151,126 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of International Tourism Management in Travel Management

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,477.00 (471,151,126 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport and Recreation in Coaching Major

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$33,836.00 (506,460,892 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport and Recreation in Exercise Science and Nutrition Major

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$33,836.00 (506,460,892 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport and Recreation in Management Major

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$33,836.00 (506,460,892 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport and Recreation in Sport and Exercise Science Major

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$33,836.00 (506,460,892 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport and Recreation in Standard Pathway Major

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$33,836.00 (506,460,892 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Sport and Recreation

27 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thuộc top 2% Đại học toàn cầu, AUT là ngôi trường phát triển nhanh nhất tại New Zealand và là 1 trong các trường ĐH trẻ tuổi năng động nhất thế giới.

  • Đặt tại Auckland, thành phố đáng sống thứ 3 thế giới
  • 5.400 sinh viên quốc tế đến từ hơn 95 quốc gia
  • Nằm trong Top 100 đại học trẻ thế giới
  • Trường Đại học lớn thứ 2 ở New Zealand