52 khóa học Y tế và sức khỏe tại Auckland University of Technology

null

7074

109

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts - Psychology

63 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

NZ$30,092.00 (496,139,692 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Case Management

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

NZ$34,513.00 (569,030,613 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Counselling Major

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

NZ$34,513.00 (569,030,613 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Health Management Major

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

NZ$34,513.00 (569,030,613 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Individual pathway

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

NZ$34,513.00 (569,030,613 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Paramedicine Major

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

NZ$38,210.00 (629,984,635 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Psychology Major

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

NZ$34,513.00 (569,030,613 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Public and Environmental Health Major

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

NZ$34,513.00 (569,030,613 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Medical Laboratory Science

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

NZ$38,819.00 (640,025,479 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Health Protection Major

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

NZ$35,444.00 (584,380,409 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Psychology Major

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

NZ$35,444.00 (584,380,409 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Sport and Recreation in Exercise Science and Nutrition Major

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

NZ$34,851.00 (574,603,364 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Auckland University of Technology

AUT là một ngôi trường hiện đại với trải nghiệm học tập xuất sắc, giúp sinh viên tốt nghiệp có sự nghiệp thành công tại bất kỳ đâu trên thế giới.

  • Đứng trong 1% đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng nhất New Zealand về triển vọng toàn cầu
  • AUT sở hữu hơn 60 trung tâm và viện nghiên cứu
  • Mạng lưới hơn 100.000 cựu sinh viên tại 80 quốc gia khác nhau