72 khóa học Y tế và sức khỏe tại Auckland University of Technology

null

12396

213

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts - Psychology

83 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$29,216.00 (443,931,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Case Management

47 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$33,836.00 (514,131,168 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Counselling Major

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$33,836.00 (514,131,168 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Health Administration Major

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$33,836.00 (514,131,168 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Individual pathway

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$33,836.00 (514,131,168 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Midwifery

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

NZ$37,461.00 (569,212,309 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Health Science - Nursing

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$35,310.00 (536,528,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Occupational Therapy

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

NZ$33,836.00 (514,131,168 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Oral Health

89 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

NZ$41,715.00 (633,850,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Paramedicine Major

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$37,461.00 (569,212,309 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Physiotherapy

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

NZ$37,461.00 (569,212,309 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Podiatry

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

NZ$37,461.00 (569,212,309 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

AUT là một ngôi trường hiện đại với trải nghiệm học tập xuất sắc, giúp sinh viên tốt nghiệp có sự nghiệp thành công tại bất kỳ đâu trên thế giới.

  • Đứng trong 1% đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng nhất New Zealand về triển vọng toàn cầu
  • AUT sở hữu hơn 60 trung tâm và viện nghiên cứu
  • Mạng lưới hơn 100.000 cựu sinh viên tại 80 quốc gia khác nhau