19 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Auckland University of Technology

null

7321

116

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business - Information Systems Major

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$31,890.00 (536,603,855 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Computer and Information Sciences - Analytics Major

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$30,263.00 (509,226,794 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computer and Information Sciences - Computational Intelligence Major

64 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$30,263.00 (509,226,794 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computer and Information Sciences - Computer Science Major

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$30,263.00 (509,226,794 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computer and Information Sciences - IT Service Science Major

61 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$30,263.00 (509,226,794 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computer and Information Sciences - Networks and Security Major

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$30,263.00 (509,226,794 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computer and Information Sciences - Software Development Major

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$30,263.00 (509,226,794 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) in Software Engineering Major

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$42,008.00 (706,856,530 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Computer Science Major

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$35,444.00 (596,405,991 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Computer and Information Sciences

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Computer and Information Sciences

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$34,513.00 (580,740,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business - Business Information Systems Specialisation

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$33,330.00 (560,834,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

AUT là một ngôi trường hiện đại với trải nghiệm học tập xuất sắc, giúp sinh viên tốt nghiệp có sự nghiệp thành công tại bất kỳ đâu trên thế giới.

  • Đứng trong 1% đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng nhất New Zealand về triển vọng toàn cầu
  • AUT sở hữu hơn 60 trung tâm và viện nghiên cứu
  • Mạng lưới hơn 100.000 cựu sinh viên tại 80 quốc gia khác nhau