24 khóa học Y tế và sức khỏe tại Troy University

usa

458

3

Associate of Science in Nursing

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2021, 9 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$15,600.00 (361,569,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Applied Health Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2021, 11 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$15,600.00 (361,569,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Exercise Science (Pre-Health Profession)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2021, 11 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$15,600.00 (361,569,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Exercise Science - Nutrition

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2021, 11 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$15,600.00 (361,569,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Nursing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2021, 11 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$15,600.00 (361,569,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor’s Degree in Psychology

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2021, 11 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$15,600.00 (361,569,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor’s Degree in Rehabilitation and Disability Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2021, 11 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$15,600.00 (361,569,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Infant and Early Childhood Mental Health Counseling

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 15 giờ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2021, 9 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate in Rehabilitation and Deaf/Hard-of-Hearing Studies

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2021, 11 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$15,300.00 (354,615,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Nursing Practice

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 70 giờ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2021, 9 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Addictions Counseling

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2021, 9 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$15,300.00 (354,615,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Applied Behavior Analysis

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 June 2021

US$15,300.00 (354,615,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Một cộng đồng toàn cầu cung cấp nhiều chương trình đào tạo cấp với đội ngũ giảng viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm.

  • Trên 1.000 sinh viên từ hơn 70 quốc gia đang theo học
  • Cơ sở đào tạo khóa học hè ESL được công nhận
  • Học bổng hỗ trợ cho sinh viên quốc tế
  • Cuộc sống sinh viên sôi động với nhiều sự kiện và hoạt động