42 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Troy University

usa

526

7

Associate of Science in General Education

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$15,600.00 (359,197,800 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Science in Nursing

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$15,600.00 (359,197,800 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Resource and Technology Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$15,600.00 (359,197,800 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Art

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$15,600.00 (359,197,800 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Broadcast Journalism

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$15,600.00 (359,197,800 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Business Administration in Global Business - General Business

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$15,600.00 (359,197,800 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Communication Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$15,600.00 (359,197,800 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Electronics Engineering Technology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$15,600.00 (359,197,800 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Exercise Science (Pre-Health Profession)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$15,600.00 (359,197,800 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Exercise Science - Nutrition

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$15,600.00 (359,197,800 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Exercise Science - Wellness and Fitness

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$15,600.00 (359,197,800 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Global Business - Accounting and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$15,600.00 (359,197,800 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Troy University

Một cộng đồng toàn cầu cung cấp nhiều chương trình đào tạo cấp với đội ngũ giảng viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm.

  • Trên 1.000 sinh viên từ hơn 70 quốc gia đang theo học
  • Cơ sở đào tạo khóa học hè ESL được công nhận
  • Học bổng hỗ trợ cho sinh viên quốc tế
  • Cuộc sống sinh viên sôi động với nhiều sự kiện và hoạt động